TWIZY: najboljša rešitev za vaše vsakdanje poti

Twizy nudi popolnoma novo doživetje v mestu. Kajti vse se dogaja zunaj, njegova zunanja podoba pa zagotavlja začetek mnogih pogovorov. 100 % zabava pri vožnji. Twizy vas bo zagotovo navdal z navdušenjem! Nikoli še niste videli česa podobnega, kot je Twizy, še posebej kar se tiče njegovega dizajna Twizy je oblikovan na način, ki si ga si ga ne morete predstavljati, preprosto morate ga videti. Njegova zasnova je praktična, kar vam nudi dodatno svobodo. Njegova vrata se odprejo navzgor in zato ne potrebujejo veliko prostora v že tako natrpanem mestu. Poglejte tudi navzgor, kjer vam Twizyjeva prozorna streha omogoča neoviran pogled na mesto. 

 *Homologiran doseg NEDC

ZOE: mislite električno

Preprosto lep avto. To je prva stvar, ki jo ugotovite, ko ga prvič zagledate. S svojim razgibanim dizajnom, elegantnim videzom in mehkimi linijami je ZOE pripravljen, da postane del vašega življenja in izboljša vašo vsakodnevno rutino.  To pa je šele začetek! Udobno nameščeni za svojim volanom se pripravite, da boste očarani ... ZOE je takoj pripravljen za uporabo. Uživajte v tišini, mehkobi in tekočem delovanju, ko brez hrupa in sunkov enakomerno pospešujete. Ne mislite na nič drugega kot na čudovito vožnjo. ZOE se spretno vozi po mestnih ulicah. 

 *Homologiran doseg NEDC

KANGOO Z.E.: električna moč

Z znamko Renault Z.E. prinašajo inovacije nove prednosti profesionalnim uporabnikom. Zmanjšanje ekološkega odtisa in posodobitev podobe vašega podjetja, užitek v ugodju in tihemu delovanju motorja na električni pogon, pri vsem tem pa tudi obvladovanje stroškov uporabe. Vse to so nova zadovoljstva, ki jih prinaša Kangoo Z.E.

 *Homologiran doseg NEDC

NEPOVRATNA FINANČNA SPODBUDA


POMEMBNO:

  • Vloga mora biti oddana predno je vozilo kupljeno.
  • Prejemnik nepovratne finančne spodbude je vedno vlagatelj vloge. Znesek je povrnjen naknadno.
  • Za novo električno vozilo je vloga popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in priloge:
    • kopija predračuna za nakup novega vozila, veljavnega na dan oddaje vloge;
    • podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
  • Fizična oseba lahko zaprosi za 1 nepovratno finančno spodbudo na razpis.
  • Pravna oseba lahko zaprosi za do 50 nepovratnih finančnih spodbud (oziroma ponovno, ko je registriranih vsaj 70 % vozil iz prve vloge).
  • Vozilo mora najmanj tri leta po sklenitvi pogodbe o dodelitvi spodbude ostati v lasti ali zakupu vlagatelja. Če se ugotovi, da je prejemnik nepovratne finančne spodbude vozilo odsvojil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno spodbudo vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi obračunanimi po zakonski zamudni obrestni meri, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude. V primeru odjave vozila iz prometa zaradi višje sile se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne registracije vozila, pri čemer mora biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še vedno lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, leasingojemalec.

Za več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah za električna vozila se obrnite na Eko sklad.  

Fizične osebe Pravne osebe